Oblasť zdravia

Cukrovka

všetko o cukrovke

Cukrovka (odborne diabetes mellitus) je chronické metabolické ochorenie, ktoré spôsobuje zvýšenú hladinu cukru (glukózy) v krvi. Tá potom poškodzuje srdce, cievy, oči, obličky aj centrálny nervový systém.

Vysoká hladina cukru v krvi je spôsobená nedostatočnou tvorbou inzulínu alebo nedostatočnou odpoveďou tela na inzulín. Inzulín, okrem iných funkcií, udržuje práve prijateľnú hladinu cukru v krvi.

Štatistiky

V spojení s cukrovkou sa často hovorí o novodobej pandémii, pretože v posledných desaťročiach jej výskyt nepretržite stúpa. Za posledných 24 rokov počet diabetikov narástol na štvornásobok, hoci takmer 40 % z tohto čísla sa pripisuje nárastu a starnutiu populácie.

Vo svete umrie na diabetes každý rok vyše 1 milión ľudí, čo robí z cukrovky jednu z 10 najčastejších príčin úmrtí. Na Slovensku trpí cukrovkou 8,4 % dospelých, čo je takmer 350-tisíc ľudí a toto číslo každým rokom stúpa.

Typy cukrovky

Cukrovka nie je len jedno ochorenie. Hoci každá cukrovka spôsobuje zvýšenú hladinu glukózy v krvi, rozdiel spočíva v tom, ako k tomu dochádza.

Diabetes 1. typu

Diabetes 1. typu je spôsobuje nedostatočná tvorba inzulínu. Tento typ cukrovky má len 5 až 10 % diabetikov, pričom výskyt tohto typu sa významne nemení. Pri cukrovke 1. typu zohráva veľkú rolu genetika.Na rozdiel od diabetu 2. typu sa tento typ diagnostikuje zvyčajne do 40. roku života, pričom najčastejšie je to medzi 12. a 15. rokom. Práve v období puberty sa zvyčajne náhle a búrlivo rozvinú klinické príznaky, ako časté močenie, neustály smäd, pocit hladu, v niektorých prípadoch nízky krvný tlak až šokové stavy.

Cukrovka 1. typu sa však môže prejaviť aj neskôr počas života, kedy je nástup príznakov postupný a klinicky sa podobá skôr na diabetes 2. typu.

Čo spôsobuje nedostatočnú tvorbu inzulínu?

Príčinou je autoimunitné zápalové ochorenie – inzulitída. Ide o stav, kedy bunky imunitného systému cielene útočia na beta-bunky pankreasu, v ktorých sa vytvára inzulín. Takto napadnuté bunky sú zničené a dochádza k nedostatočnej alebo žiadnej tvorbe inzulínu.

V krvi narastie hladina glukózy, ale bunky ju nevedia čerpať, pretože im na to chýba inzulín. Tým pádom bunky „hladujú“, na čo mozog vyšle signál do tela, čo spôsobí, že máme pocit hladu. Keďže sa pri tomto ochorení často netvorí žiadny inzulín, môže nastať život ohrozujúci stav, ktorý sa nazýva diabetická ketoacidóza.

Prediabetes

Zdravý človek má nalačno hladinu glukózy v krvi na úrovni menej ako 6,1 mmol/l. V prípade mierne vyššej glykémie (medzi 6,1 až 6,9 mmol/l) hovoríme o stave zvanom prediabetes. Je to prechodný stav medzi zdravou glykémiou a cukrovkou 2. typu. V tomto stave sa zvyčajne progres ochorenia dá zvrátiť zmenou životosprávy bez potreby užívania liekov.Za prediabetes sa považuje hladina glukózy v krvi medzi 7,8 až 11 mmol/l (v prípade orálneho glukózového tolerančného testu). V prípade hodnôt nad tento rámec už ide o cukrovku 2. typu.

Diabetes 2. typu

Takmer 90 % prípadov cukrovky spôsobuje diabetes 2. typu, ktorého vznik podnecuje najmä nevhodný životný štýl. Ochorenie sa rozvíja najmä u starších ľudí. WHO uvádza, že za 65 – 80 % nových prípadov cukrovky 2. typu môžu obezita a nadváha.Okrem životného štýlu hrá rolu pri rozvoji tohto typu cukrovky aj genetika. Ak mali obaja rodičia cukrovku 2. typu, riziko prepuknutia ochorenia u detí sa šplhá až na 45 %. Okrem genetiky a zlej životosprávy má vplyv na rozvoj ochorenia aj stres.

Pri diabete 2. typu je vysoká hladina glukózy v krvi spôsobená inzulínovou rezistenciou, pričom sa postupom času pridáva aj znížená tvorba inzulínu.

Gestačný diabetes (cukrovka počas tehotenstva)

Gestačný diabetes je typ cukrovky, ktorý vznikne počas tehotenstva a samovoľne odznie v období šestonedelia (obdobie šiestich týždňov po pôrode). Zvýšená glykémia v tehotenstve vzniká v dôsledku hormonálnych zmien, pretože placenta produkuje hormóny, ktoré znižujú citlivosť tkanív na inzulín.Ženy, ktoré majú nadváhu alebo priberú počas tehotenstva, majú väčšiu šancu, že sa u nich rozvinie gestačný diabetes. Zvýšené riziko je aj v prípade genetickej predispozície, výskytu gestačného diabetu v minulom tehotenstve alebo ak je žena staršia ako 25 rokov.

Iné typy cukrovky

Cukrovka môže v zriedkavých prípadoch vzniknúť aj z iných dôvodov. Môže to byť z dôvodu ochorenia súvisiacim s pankreasom, napríklad:

 • chronická pankreatitída (zápal pankreasu),
 • odstránenie pankreasu,
 • cystická fibróza (genetické ochorenie postihujúce viacero orgánov),
 • hemochromatóza (ochorenie pečene charakteristické nadmerným ukladaním železa).

Diabetes môže vzniknúť aj pri ochoreniach s vplyvom na hormonálny systém, ako:

 • akromegália,
 • glukagonóm,
 • feochromocytóm,
 • hyperkortizolizmus,
 • hypertyreóza.

Tieto ochorenia majú spoločné to, že môžu spôsobiť zvýšenú produkciu látok, ktoré tlmia účinok alebo znižujú vylučovanie inzulínu. Sú to adrenalín, glukagón, rastový hormón a kortizol.

Útlm účinku inzulínu potlačujú aj viaceré lieky a chemikálie, ako napríklad glukokortikoidy, hormóny štítnej žľazy alebo kyselina nikotínová (vitamín B3, niacín).

Diagnostika cukrovky

Glykémia nalačno

Glykémia nalačno sa meria glukomerom, ktorý z kvapky krvi z prsta zmeria hladinu glukózy za pár sekúnd.
Glukomer je bežný pomocník u diabetikov a dá sa zakúpiť v každej lekárni.Zdravý človek má glykémiu nalačno pod 6,1 mmol/l. Hladina glukózy v krvi medzi 6,1 a 6,9 mmol/l sa definuje ako prediabetes a vyššie hladiny sú klasifikované ako diabetes.

Orálny glukózový tolerančný test (OGTT)

OGTT slúži najmä na diagnostiku gestačnej cukrovky (diabetes v tehotenstve). Pri teste človek vypije v krátkom čase veľké množstvo glukózy (75 až 100 mg) rozpustenej vo vode. Po dvoch hodinách sa meria hladina glukózy glukomerom podobne ako pri meraní glykémie nalačno.Hodnoty by u zdravého človeka nemali presiahnuť 7,8 mmol/l glukózy v krvi. Prediabetes sa diagnostikuje vtedy, ak je hladina medzi 7,8 – 11 mmol/l a ak je hladina ešte vyššia, znamená to diabetes.

Glykovaný hemoglobín (HbA1c)

Hladina glukózy (či už nalačno alebo pri OGTT) zmeria len aktuálnu hladinu a nie dlhodobú glykémiu, ktorá je dôležitá najmä pri kontrolovaní stavu ochorenia a úspešnosti liečby.Trvanie a závažnosť hyperglykémie sa dá zmerať určením glykovaného hemoglobínu v krvi. Hemoglobín je červené krvné farbivo prítomné v červených krvinkách (erytrocytoch).

Pri hyperglykémii sa glukóza naviaže na hemoglobín a ostáva na ňom naviazaná do konca jeho života, čo je približne 120 dní. Glykovaný hemoglobín teda efektívne ukazuje stav hyperglykémie až 8 týždňov dozadu. Čím je ho v krvi viac, tým má ochorenie horší priebeh.

Hladina HbA1c v krvi môže slúžiť aj ako diagnostické kritérium. Hodnota glykovaného hemoglobínu medzi 5,7 – 6,4 % sa definuje ako prediabetes a hodnota nad 6,4 % znamená diabetes. Konečné vyšetrenie a diagnózu však stanovuje lekár.

Albumín

Albumín je bielkovina bežne prítomná v ľudskom tele, ktorá prirodzene neprechádza do moču. Ak sú však obličky poškodené, albumín v určitej miere preniká do moču. Dôležité je, že albumín v moči (nad 20 mg/l) je jeden z prvých ukazovateľov poškodenia obličiek, pričom príznaky poškodenia obličiek môžete pocítiť až o niekoľko rokov neskôr.Tento stav sa nazýva albuminúria a vzniká najčastejšie pri poškodení obličiek v dôsledku diabetu. Hladina albumínu v moči je teda ďalší marker, ktorý môže upozorniť na diabetes.

Príznaky cukrovky

Hyperglykémia (zvýšené množstvo glukózy v krvi) je charakteristický prejav cukrovky, ktorý sa navonok prejavuje ako:

 • únava a malátnosť,
 • časté močenie počas dňa aj v noci,
 • sucho v ústach,
 • neutíchajúci smäd,
 • väčší apetít a paradoxne úbytok hmotnosti,
 • suchosť a svrbenie kože,
 • náchylnosť na infekcie a ich častá recidíva.

Čím je glykémia vyššia, tým sú príznaky intenzívnejšie a závažnejšie. Avšak pri diabete 2. typu sú spočiatku veľmi mierne a často sa stáva, že človek spozornie až pri rozvíjajúcich sa komplikáciách.

Medzi najčastejšie komplikácie patrí angiopatia (poškodenie ciev), neuropatia (poškodenie nervov) či retinopatia (poškodenie sietnice). Tieto komplikácie sa môžu prejavovať ako:

 • rozmazané videnie,
 • brnenie v prstoch,
 • strata citu v prstoch,
 • zlé hojenie rán,
 • impotencia u mužov.

Ak pociťujete spomenuté príznaky, neváhajte sa otestovať na diabetes. Skorá diagnóza znamená skorú liečbu a výrazne zvyšuje šance na kvalitný život.
Objednať sa na test

Komplikácie cukrovky

Neuropatia a retinopatia nie sú jediné komplikácie cukrovky. Diabetes 1. aj 2. typu spôsobuje krátkodobé aj dlhodobé komplikácie. Medzi krátkodobé radíme hyperglykémiu a diabetickú ketoacidózu.

Dlhodobé príznaky vznikajú vtedy, ak pacient nedodržiava diétu a odporúčaný životný štýl alebo zanedbáva liečbu. Ak pacient svedomito dodržiava pokyny lekára a správne užíva lieky a napriek tomu má vysokú glykémiu, ide pravdepodobne o zle nastavenú liečbu. V tom prípade treba navštíviť svojho diabetológa, ktorý by mal upraviť liečbu.

Dlhodobé príznaky vedú k poškodeniu tkaniva a jeho funkcie, čo sa môže prejaviť ako zhoršený zrak, zhoršená citlivosť na dotyk, slabosť nôh a rúk, impotencia a poškodenie obličiek, ale znamená to aj zvýšené riziko vzniku akútnych srdcovo-cievnych ochorení ako srdcový infarkt či mŕtvica.

Prevencia cukrovky

Diabetes 1. typu je geneticky podmienené autoimunitné ochorenie, a preto neexistuje účinná prevencia.

Rozvoju cukrovky 2. typu sa dá sčasti zabrániť úpravou životného štýlu. Na tú by sa mali zamerať najmä ľudia, u ktorých sa v rodine už diabetes vyskytol. Genetická predispozícia a nesprávny životný štýl spojený s obezitou a nadváhou sú teda hlavnými rizikovými faktormi.

Správnou životosprávou (vyváženou stravou a dostatkom pohybu) výrazne znížite šancu na rozvoj diabetu. Platí to aj v prípade, ak už diabetes máte. Úpravou životosprávy znižujete riziko vzniku komplikácií na minimum.

Správna životospráva pozostáva z týchto návykov

 • Hýbte sa aspoň 150 minút každý týždeň. Cvičenie si rozložte na viac dní, napríklad 30 minút 5 dní v týždni – vďaka tomu si vytvoríte návyk a pôjde to ľahšie. Cvičenie nemusí byť vôbec intenzívne, stačí aj rýchla chôdza, nordic walking alebo bicyklovanie.
 • Obmedzte zlé tuky. Medzi zlé tuky patria nasýtené mastné kyseliny, ktoré sa nachádzajú najmä v spracovaných jedlách a polotovaroch. Všímajte si nutričné hodnoty výrobkov na štítkoch a vyberajte si potraviny s menším množstvom týchto tukov.
 • Obmedzte cukry. Cukry sa zas nachádzajú v sladkých potravinách a nápojoch. Na cukry si telo ľahko navykne, preto ich vysadenie môže byť problém. Skúste najprv vymeniť sladké nápoje za čaj alebo ovocné šťavy a sladké potraviny za ovocie.
 • Jedzte menšie porcie viackrát denne. Zároveň sa snažte jesť pomaly, vďaka čomu si skôr uvedomíte, že ste už plní. Ak máte vo zvyku pojedať počas celého dňa, cukríky alebo čokoládu vymeňte za oriešky alebo kúsky ovocia.
 • Prestaňte fajčiť. Je dokázané, že ak prestanete s fajčením, spomalíte rozvoj komplikácií diabetu, kardiovaskulárnych ochorení a iných civilizačných ochorení.
 • Upravte telesnú hmotnosť. Ak trpíte obezitou alebo nadváhou, snažte sa schudnúť 7 % vašej hmotnosti. Úbytok o 7 % je dosiahnuteľný, napríklad pri 120 kilogramoch ide len o 8,4 kilogramu.

Liečba cukrovky

Liečba diabetu závisí od jeho typu. Niekedy stačí užívať tabletky, inokedy je nutné pichať si inzulín. Avšak pamätajte si, že úspech liečby závisí od dodržiavania stanovenej liečby.

Liečba diabetu 1. typu

Pri cukrovke 1. typu je nutné podávať inzulín, pretože si ho telo nevie vyrobiť. Dnes je už k dispozícii viacero typov inzulínov rôznej dĺžky účinku. Rýchlo pôsobiace inzulíny zaberú do 15 minút a užívajú sa pred jedlom. Dlhodobo pôsobiace inzulíny pôsobia 24 hodín a stačí ich preto aplikovať raz denne. Na trhu sú aj inzulíny so strednou dĺžkou pôsobenia.

Inzulín je nutné podávať vpichom, zvyčajne do kože na bruchu. Netreba sa však obávať – inzulínové perá sú prispôsobené na každodenné používanie a po čase si na ne zvyknete.

Liečba diabetu 2. typu

Pri cukrovke 2. typu je liečba komplexnejšia. Základným faktorom pre úspech liečby je okrem jej dodržiavania aj zmena životosprávy.

Lekár vám môže naordinovať niektorý z nasledovných liekov, prípadne ich kombináciu, pričom na začiatku ochorenia sa zvyčajne nasadzuje metformín.

Typ lieku

Mechanizmus účinku

Účinné látky v liekoch

Biguanidy

Spomaľujú rozklad cukrov a škrobu v tele

metformín

Inhibítory alfa-glukozidázy

Znižujú množstvo glukózy produkovanej pečeňou

akarbóza, miglitol

DPP-4 inhibítory (gliptíny)

Upravujú hladinu glukózy v krvi bez tvorby hypoglykémie

sitagliptín, vildagliptín, alogliptín, linagliptín

Meglitinidy

Stimulujú pankreas v tvorbe inzulínu

repaglinid

Inhibítory SGLT-2 (gliflozíny)

Zvyšujú vylučovanie glukózy močom

dapagliflozín, kanagliflozín, empagliflozín

Peptidy podobné glukagónu

Menia spôsob tvorby inzulínu v tele

exenatid, semaglutid, dulaglutid

Deriváty sulfonylurey

Stimulujú pankreas v tvorbe inzulínu

gliklazid, glimepirid, glipizid, glichidón

Tiazolidíndióny (glitazóny)

Zvyšujú účinok inzulínu

pioglitazón

Zdroj: https://www.healthline.com/health/diabetes#treatment

V praxi môžu nastať aj prípady, kedy si človek s cukrovkou 2. typu musí okrem užívania liečiv pichať inzulín.

Liečba gestačného diabetu

Ak sa u ženy počas tehotenstva rozvinie tehotenská cukrovka, lekár zvyčajne naordinuje sledovať si hladinu cukru v krvi. Ak je vysoká, zvyčajne pomôžu zmeny v strave a viac pohybu.

Niekedy to však nestačí a zhruba 10 až 20 % žien potrebuje užívať inzulín, aby sa im upravila glykémia na normálne hladiny. Inzulín je v tehotenstve úplne bezpečný.

Často kladené otázky

Pre mesto Bratislava je platba možná len vopred, a to platobnou kartou online v poslednom kroku rezervácie.

V ostatných mestách môžete zaplatiť za test aj priamo na odbernom mieste. V predposlednom kroku objednávky uvidíte konkrétne možnosti (karta alebo hotovosť).

V potvrdzovacom emaile je možnosť zrušiť rezerváciu. Zrušiť rezerváciu máte možnosť do termínu vášho testovania. Po zrušení rezervácie vám bude vystavený promokód v rovnakej hodnote ako zakúpený test, ktorý viete použiť vy alebo iná osoba na nové testovanie. Kód viete uplatniť aj pri objednávke na iný drahší test, zľava sa vám automaticky odpočíta. Promokód má platnosť 3 mesiace od jeho vystavenia.

Po zrušení rezervácie vám bude vystavený promokód v rovnakej hodnote ako vami zakúpený test, ktorý viete použiť vy alebo iná osoba na nové testovanie. Kód viete uplatniť aj pri objednávke na iný drahší test, zľava sa vám automaticky odpočíta. Promokód má platnosť 3 mesiace od jeho vystavenia.

Ak potrebujete zmeniť čas v rámci toho istého dňa, nie je potrebná žiadna zmena. Môžete prísť aj v neskoršom (skoršom) čase v daný deň. V prípade neskoršieho príchodu potrebné na mieste počkať, kým sa otestujú ľudia, ktorí majú časovú rezerváciu na konkrétny čas (spravidla pár minút). Taktiež do hodiny pred testovaním si viete sami zmeniť termín prostredníctvom linku, ktorý ste obdržali v potvrdzovacom emaile o rezervácii.

Áno. Až do vášho termínu si viete sami zmeniť dátum a čas prostredníctvom linku, ktorý ste obdržali v potvrdzovacom emaile o rezervácii. Ak potrebujete posunúť rezerváciu po tejto lehote, kontaktujte, prosím, našu infolinku +421 2/222 005 42 alebo napíšte na info@novuma.com.

O zmene termínu nás informujte najneskôr do konca dňa, na kedy máte termín. O zmenu nežiadajte zdravotníkov na odbernom mieste, ale telefonicky či emailom.

Ak ste zadali zlý email, telefónne číslo alebo iný osobný údaj, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky +421 2/222 005 42 alebo na info@novuma.com. Personál na odbernom mieste nevie vykonať takúto zmenu. Do hodiny pred testovaním si však viete sami upraviť údaje prostredníctvom linku, ktorý ste obdržali v potvrdzovacom emaile o rezervácii.

Áno, niektoré testy sú vhodné aj pre deti. V popise každého produktu je uvedená informácia o tom, či je vami zvolený test v hodný aj pre osobu pod 18 rokov.

Pri všetkých testovaných klientoch pod 18 rokov je pri vytváraní rezervácie nevyhnutné vyplniť údaje zákonného zástupcu, ktorý je povinný sprevádzať maloletého na testovanie.

Na výsledky nie je potrebné čakať. Výsledok testu vám príde v rámci garantovaného času (informáciu nájdete na podstránke testu) vo forme PDF na vami zvolený email a aj ako upozornenie v SMS.

V prípade, ak vám neprišiel email do garantovaného času, skontrolujte si, prosím, váš SPAM priečinok.

Ak ste výsledok nenašli ani tam, kontaktujte našu infolinku +421 2/222 005 42 alebo napíšte na info@novuma.com.

avatars

Máte otázky?

Napíšte nám kedykoľvek a radi vám poradíme.

info@novuma.com