Zoznam príjemcov osobných údajov

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti:

SALVUS, s.r.o., so sídlom Narcisova 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 391 303, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 8602/B

Váš Lekár, s.r.o., so sídlom Záporožská 12, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 45 263 230, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Sro, Vložka č. 62436/B

Poskytovatelia ďalších služieb:

 • Poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia (napr. Microsoft, Slack,); 
 • Poskytovatelia cloudových služieb (napr. AWS, Google Drive,);
 • Poskytovatelia webhostingových služieb (napr. WebSupport); 
 • Poskytovatelia integračných služieb a platforiem pre rôzne systémy a aplikácie (napr. Heroku, Zapier);
 • Poskytovatelia OTT služieb a video-konferencií (napr. WhatsApp, Microsoft Teams);
 • Poskytovatelia optimalizačných služieb pre posielanie emailov a SMS s výsledkami testov (Mailgun, ClickSend) a marketingového newsletteru (Mailchimp) 
 • Poskytovatelia cloudových služieb využívaných pri zákazníckej starostlivosti a technickej podpore (CloudTalk, LiveAgent);
 • Poskytovatelia marketingovej analytiky a štatistík (napr. Hotjar, Hubspot, Google Analytics);
 • Poskytovatelia platobnej brány integrovanej do Webstránky (Stripe);
 • Poskytovatelia súkromných bezpečnostných služieb;
 • Poskytovateľom sociálnych sietí (Facebook / Instagram, LinkedIn) a mediálnym platformám (YouTube);
 • Poskytovatelia poradenských služieb (napr. advokáti, daňoví poradcovia), audítori, banky, zdravotné poisťovne, notári a iné obdobné subjekty, ak je to nevyhnutné pri preukazovaní, uplatňovaní a obhajovaní našich právnych nárokov.