Predčasné ovariálne zlyhávanie (známe aj ako primárna ovariálna insuficiencia – POI), sa klasifikuje ako zníženie alebo strata funkcie vaječníkov pred 40. rokom života. To znamená, že vaječníky nepracujú správne a neuvoľňujú vajíčko každý mesiac, ako by mali.

Ženy s POI pociťujú nepravidelný cyklus a akoby nástup menopauzy pred štyridsiatkou. V niektorých prípadoch to môže nastať aj oveľa skôr, prakticky už v puberte. Toto ochorenie sa vyskytuje celosvetovo u 3,7 % žien, pričom častejšie v menej rozvinutých krajinách.

Ochorenie sa často zamieňa s predčasnou menopauzou. Zatiaľ čo žena s POI má nepravidelnú až vynechávajúcu menštruáciu, stále dokáže otehotnieť. I keď zvyčajne nie na prvýkrát. Predčasná menopauza znamená definitívne zastavenie cyklu a neplodnosť.

Čo spôsobuje POI?

Väčšina prípadov POI má neznámu príčinu. POI môže vzniknúť z akejkoľvek príčiny, ktorá zredukuje počet vajíčok alebo naruší normálnu produkciu hormónov.

Za vznikom POI môžu byť:

 • autoimunitné ochorenia spôsobujúce napádanie vaječníkov vlastným imunitným systémom,
 • poruchy príjmu potravy,
 • genetické ochorenia, ako napríklad Turnerov syndróm, syndróm krehkého chromozómu X alebo galaktozémia,
 • infekcie napádajúce vaječníky, napríklad mumps,
 • nedostatok folikulostimulačného hormónu,
 • operácia vaječníkov,
 • ochorenia štítnej žľazy,
 • chemoterapia, radiácia.

Ženy, u ktorých sa POI vyskytuje v rodine, majú ochorenia štítnej žľazy alebo absolvovali chemoterapiu či rádioterapiu, majú vyššiu šancu na toto ochorenie.

Príznaky POI

Príznaky sa nemusia objaviť u každej ženy s POI, prípadne sa môžu objaviť a zmiznúť. Najčastejšie sú to:

 • nepravidelná alebo vynechávajúca menštruácia, v krajnom prípade vymiznutie menštruácie,
 • problémy s počatím až neplodnosť,
 • znížená chuť na sex,
 • znížená tvorba vaginálneho sekrétu,
 • návaly tepla a nočné potenie,
 • podráždenosť.

Komplikácie POI

S príchodom POI (a s tým súvisiacou nízkou hladinou estrogénu) je spojené zvýšené riziko osteoporózy (rednutie kostí), ktorá spôsobuje časté a závažnejšie zlomeniny. Nízky estrogén je zodpovedný aj za náchylnosť na srdcové ochorenia. Okrem toho sa u žien s POI pozoruje zvýšený výskyt depresie a úzkosti.

Diagnostika POI

Predčasné ovariálne zlyhanie sa klasicky diagnostikuje u lekára. Váš lekár sa vás opýta na ťažkosti a zdravotnú minulosť. Nasleduje fyzické vyšetrenie a gynekologické vyšetrenie, počas ktorého lekár hľadá stopy na vaječníkoch. 

V niektorých prípadoch lekár ordinuje odber krvi na stanovenie folikulostimulačného hormónu (FSH). Tento hormón je u žien s POI vysoký. Okrem stanovenia FSH vás môže lekár odoslať na ďalšie testy, aby zistil konkrétnu príčinu, avšak príznaky typické pre POI, vek pod 40 rokov a vysoká hladina FSH sú dostatočnými faktormi na diagnostiku.

Stanovenie hladiny FSH ponúkajú už aj súkromné laboratóriá. Pomocou nášho testu na ženskú plodnosť stanovujeme okrem FSH aj hladinu anti-Müllerovho hormónu a luteinizačného hormónu. 

Pomocou hladín týchto 3 hormónov dokážeme určiť plodné okno ženy a tiež odhaliť ochorenia, ako predčasné ovariálne zlyhanie alebo syndróm polycystických vaječníkov (PCOS).