Žltačku typu B spôsobuje vírus hepatitídy B (HBV), ktorý postihuje pečeňové bunky. To vedie k vzniku nielen akútneho ochorenia (prvých 6 mesiacov), ale rozvinúť sa môže aj chronická infekcia (dlhšie ako 6 mesiacov).

Chronická hepatitída zvyšuje riziko zlyhania pečene, cirhózy (chorobné zdurenie a stvrdnutie), pečene) alebo rakoviny pečene.

Infekcia sa šíri týmito spôsobmi:

 • prenos krvou (injekčné striekačky a nesterilné nástroje znečistené infikovanou krvou),
 • pri transfúzii krvi alebo plazmy (krvné deriváty musia byť pred transfúziou vyšetrené pre prípadnú prítomnosť HBV vírusu),
 • transplantáciami,
 • z matky na plod,
 • pohlavným stykom.

Inkubačná doba (čas od vniknutia vírusu do organizmu až po vypuknutie choroby) trvá cca 2 – 3 mesiace.

Príznaky žltačky typu B

Príznaky HBV infekcie v akútnej fáze ochorenia

 • symptómy podobné chrípke,
 • tráviace ťažkosti, vracanie,
 • strata chuti do jedla,
 • únava,
 • zvýšená teplota,
 • zažltnutie pokožky a slizníc očných bielok,
 • tmavé sfarbenie moču a zosvetlenie stolice.

Príznaky HBV infekcie v chronickej fáze ochorenia

 • zvýšené pečeňové testy.

Ak sa aj v chronickej fáze aj objavia nejaké príznaky, ide o veľmi miernu intenzitu. Táto forma je zväčša bezpríznaková, no o to nebezpečnejšia, keďže v tejto fáze dochádza k úplnému zlyhaniu pečene, ktoré sa musí riešiť následnou transplantáciou tohto orgánu.

Štatistika

ÚVZ SR eviduje za rok 2020 18 prípadov akútnej hepatitídy typu B a až 72 prípadov chronickej formy tohto vírusového ochorenia. Štatistika však môže byť podhodnotená vzhľadom k faktu, že infekcia prebieha v mnohých prípadoch bez akýchkoľvek príznakov.

Diagnostika a liečba žltačky typu B

Diagnostika žltačky typu B je založená na odbere krvi, v ktorej sa deteguje priamo vírus hepatitídy B. Tento test tiež dokáže odhaliť, či ide o žltačku akútnu alebo chronickú.

Ultrazvuk pečene, takzvaná prechodná (tranzientná) elastografia, ukáže rozsah poškodenia pečene. Poškodenie sa dá zistiť aj biopsiou pečene, kedy lekár prenikne tenkou ihlou cez kožu a odoberie vzorku tkaniva pečene. Tá je potom poslaná na laboratórnu analýzu.

Liečba hepatitídy typu B závisí od toho, či ide o akútnu alebo chronickú formu ochorenia. Základom terapie pri akútnej fáze je symptomatická liečba, čiže sa miernia príznaky.

Ak infekcia prešla do chronickej fázy, je nutné užívať lieky, ktoré tlmia množenie vírusu alebo ho dokážu úplne zničiť. Ak nastane vážne rozšírenie infekcie a následné poškodenie pečene (cirhóze alebo rakovina), je nutná hospitalizácia a následná transplantácia pečene.

Neoddeliteľnou súčasťou liečby – či už pri akútnej alebo chronickej hepatitíde – je dodržiavanie diéty a podávanie hepatotrofných látok.

Jedinou a najlepšou prevenciou vírusovej hepatitídy B je očkovanie, ktoré poskytuje 98 – 100 % ochranu pred nakazením sa HBV vírusom.

Prevencia žltačky typu B

Žltačke typu B sa vyhnete, pokiaľ budete dodržiavať nasledujúce zásady:

 • očkovanie,
 • očkovanie novorodencov a podávanie imunoglobulínu proti hepatitíde B (HBIg) v prípade, že je matka infikovaná,
 • chránený pohlavný styk,
 • používanie sterilných nástrojov (pri tetovaní alebo piercingu),
 • dostatočná hygiena.