Hepatitída typu C je infekčná choroba, ktorá je spôsobená vírusom hepatitídy C (HCV). Vírus prežíva v pečeni, kde po vniknutí do zdravých pečeňových buniek spôsobí zápal a po čase sa prejaví poruchami jej funkcie.

Infekcia sa šíri týmito spôsobmi:

 • kontaminovaná krv,
 • transfúziou kontaminovanej krvi alebo plazmy (pred transfúziou musí byť krvný derivát vyšetrený v prípade prítomnosti HCV vírusu),
 • používanie infekčných ihiel a krvou kontaminovaných nástrojov,
 • menej často pri pohlavnom styku,
 • prenos z matky na dieťa.

Inkubačná doba (čas od vniknutia vírusu do organizmu až po vypuknutie choroby) trvá 14 – 120 dní.

Rozlišujeme 2 fázy ochorenia

Priebeh hepatitídy typu C môžeme z časového hľadiska rozdeliť do dvoch fáz.

 1. Akútna: trvá 6 mesiacov po infikovaní sa vírusom.
 2. Chronická: v prípade, že infekcia trvá dlhšie ako 6 mesiacov, má za následok vážne poškodenie pečeňových buniek, cirhózu (chorobné zdurenie a stvrdnutie) pečene až rakovinu pečene.

Príznaky žltačky typu C

Príznaky HCV infekcie v akútnej fáze ochorenia

 • zvýšená teplota,
 • nechutenstvo,
 • poruchy trávenia,
 • pocit na vracanie, vracanie,
 • žltačka (koža, očné bielka a sliznice sú žlto sfarbené),
 • únava,
 • tmavšia farba moču,
 • bledšia farba stolice,
 • zväčšená pečeň.

Akútne infekcie žltačky typu C sú zvyčajne asymptomatické (bez príznakov) a častokrát nevedú k život ohrozujúcej chorobe.

Príznaky HCV infekcie v chronickej fáze ochorenia 

 • únava,
 • hnačky,
 • bolesť pod pravým rebrovým oblúkom,
 • zvýšené pečeňové testy.

V chronickej fáze ochorenia sa objavuje len veľmi málo špecifických príznakov. Ochorenie si infikovaný častokrát ani nevšimne, pretože väčšina nepociťuje žiadne príznaky.

Štatistika

Podľa ÚVZ SR bolo v roku 2020 zaznamenaných 16 prípadov akútnej formy hepatitídy C a až 194 prípadov chronickej formy hepatitídy C. Tieto údaje môžu byť podhodnotené vzhľadom k faktu, že toto ochorenie prebieha bez jasných príznakov.

Diagnostika a liečba žltačky typu C

Všeobecná diagnostika hepatitídy typu C sa vykonáva dvoma spôsobmi.

 1. Protilátkový test deteguje ľudské protilátky proti vírusu hepatitídy C. Tento test ukáže pozitívny výsledok až niekoľko mesiacov po nákaze, pretože telu trvá, kým vytvorí tieto protilátky. Pozitívny výsledok však nemusí znamenať aktuálnu infekciu, pretože tieto protilátky zostávajú v tele aj nejaký čas po tom, ako sa vyliečite.
 2. Ak vám vyjde pozitívny protilátkový test, môžete byť povolaný na následný PCR test, pretože iba ten dokáže odhaliť, či ste práve infikovaní. Princípom PCR testu je zmnoženie a detekcia samotnej RNA (genetickej informácie) vírusu.

Na sledovanie poškodenia pečene sa používajú podobné metódy ako pri hepatitíde typu B, teda neinvazívna prechodná elastografia či magnetická rezonančná elastografia. Invazívnu metódu na zistenie poškodenia pečene predstavuje biopsia pečene.

Liečba

Liečba nie je vždy nutná, pretože imunitný systém niektorých ľudí vie infekciu sám odstrániť. Približne 30 % infikovaných sa spontánne vylieči do 6 mesiacov od začiatku infekcie bez akejkoľvek liečby.

Ak sa však infekcia odhalí počas prvého polroka a začne sa s liečbou (24-týždňová interferonová liečba), človek sa môže uzdraviť ešte predtým, než sa ochorenie rozvinie do chronickej formy.

Ak infekcia prejde do chronickej fázy ochorenia, liečba je už nevyhnutná. Ak sa liečba zaháji do 12 týždňov od objavenia príznakov, pravdepodobnosť likvidácie vírusu je takmer 100 %. Najväčšou výzvou je však skoré odhalenie ochorenia, pretože v akútnom štádiu prebieha častokrát bez akýchkoľvek príznakov.

Prevencia žltačky typu C

Doposiaľ sa nepodarilo vynájsť očkovaciu látku, ktorá by bola účinná proti HCV vírusu, a to práve kvôli vysokej variabilite tohto vírusu. Ochrániť sa môžeme len dodržiavaním hygienických zásad, vyhýbaním sa kontaktu s ľuďmi s týmto ochorením (poprípade ich krvou), používaním sterilných nástrojov (pri tetovaní a piercingu) a používaním ochrany počas sexuálneho styku.